Slut med eksamensangst

Eksamensangst er meget udbredt og kan nemt fjernes med hypnose, den er overordnet set oplevelsen af ikke at kunne slå til eller være god nok i en præstationssituation. Angsten er ofte ledsaget af tanker og frygt for, at der opstår ubehagelige situationer til eksamen.

Det er helt almindeligt at føle en grad af spænding eller nervøsitet i forbindelse med en eksamen, og det kan ligefrem være en fordel, fordi det skærper sanserne og får dig til at yde dit bedste i situationen.

For nogle kan nervøsiteten dog stige til et niveau, som føles så udmattende og krævende, at den skaber fysisk og psykisk utilpashed og forringer præstationsevnen, og du derfor ikke får vist dine faglige kvalifikationer. I disse tilfælde taler man om eksamensangst.
Eksamensangst kan ramme alle, men forekommer ofte hos personer, der stiller meget høje krav og forventninger til sig selv.

Årsagerne kan bl.a. være:

– Egne dårlige erfaringer med eksaminer eller andre situationer, hvor man har følt sig udstillet eller bedømt.

– Andre personer, der har fortalt negative ting om det at gå til eksamen.

– Et stort ydre forventningspres, for eksempel fra uddannelsesinstitutionen, familie, sig selv eller andre studerende.

– Anden bagvedliggende lidelse, for eksempel lav selvtillid, stresstilstande, social fobi, panikangst eller depression.

Eksamensangst vil ofte være forbundet med stærkt fysisk ubehag, koncentrationsbesvær og angstfyldte forestillinger om, hvad der kan gå galt i eksamenssituationen. Det er forskelligt fra person til person, hvordan eksamensangsten kommer til udtryk. Nogen oplever eksamensangsten, så snart der blot tales om en forestående eksamen, mens andre først oplever den kort før, de skal ind og præstere til selve eksamenen. Atter andre oplever, at eksamensangsten kommer og går uden et egentligt mønster.

Symptomerne på eksamensangst kan være:

 • Dårlig koncentration og hukommelse
 • Tankemylder
 • Nedsatte kognitive funktioner
 • Dårlig samvittighed og selvbebrejdelser
 • “Klappen går ned”
 • Angst
 • Magtesløshed
 • Irritabilitet
 • Frustration
 • Tristhed
 • Svært ved at styre trangen til tårer
 • Fysisk ubehag
 • Hjertebanken
 • Hovedpine og svimmelhed
 • Uregelmæssig vejrtrækning
 • Mavegener
 • Kvalme og opkastning
 • Øget svedtendens
 • Søvnbesvær
Slut med eksamensangst | Hypnoterapi mod eksamensangst er yderst effektivt | Hypnoterapi Fyn i Odense

Eksamensangst kan fjernes

Når du får eksamensangst, kan du have forskellige handlemønstre for at undgå at blive angst. Nogle mennesker ”overforbereder” og bruger mange timer på små detaljer. Du kan også blive handlingslammet eller lave overspringshandlinger, dvs. du forbereder dig slet ikke. Nogle vil isolere sig og måske helt udeblive fra eksamen.

Eksamensangst kan nemt afhjælpes med hypnoterapi, således at du får oplevelsen af at kunne gennemføre fremtidige eksamenssituationer, uden at angsten får lov til at styre. I hypnosen fjernes årsagen til din eksamensangst og din selvtillid styrkes. 2-4 behandlinger er som regel nok til at fjerne eksamensangst.

Ubehandlet eksamensangst kan i svære tilfælde udvikle sig til også at få indflydelse på andre livsområder. Derfor er det vigtigt at få gjort noget ved din eksamensangst så hurtigt som muligt.