Traumer

Mennesker, der har oplevet traumer, kan have været ude for ulykker, naturkatastrofer, ildebrande, skibskatastrofer, voldtægt, gidseltagning eller have oplevet krig. Personen overvældes af voldsomme følelser og reagerer ofte med forvirring, uro og eventuelt angst. Disse tilstande kan gøre det meget svært at leve et liv uden, at traumerne hele tiden dukker op og præger vor måde at føle, tænke og handle på. Det kan gå ud over vores livskvalitet og vort forhold til andre mennesker. Når vi har oplevet et traume, vil vi ofte reagere med frygt og er måske på vagt i bestemte situationer. Kroppen går i forsvarssituation og udskiller stresshormoner. Man kan blive glemsom, forvirret og ens koncentrationsevne nedsættes muligvis. Får du ikke bearbejdet dine traumer, kan det ende med, at du bliver trist og modløs – og i værste fald kan det ende med en depression eller PTSD. Derfor er det vigtigt at få gjort noget ved dine traumer – også selv om de måske fandt sted for længe siden.

Eksempler på nogle af de begivenheder, der kan udløse traumer:

  • Krig
  • Ulykker
  • Vold
  • Dødsfald (i familien eller nærmeste omgangskreds)
  • Misbrug
  • Voldtægt

Læg dine traumer bag dig

Mange mennesker kommer ud for voldsomme og traumatiske oplevelser i deres liv. Det kan sætte sig i kroppen og kan give smerter og både fysisk og psykisk ubehag. Det kan påvirke os i hverdagen og hæmme vores livsglæde. Hvis du ikke får fjernet følgerne af dine traumer i tide kan det føre til nedsat livskvalitet, depression, PTSD og stress – og medføre både fysiske og psykiske symptomer. Derfor er det vigtigt, at du gør noget ved det, hvis dine traumer begynder at påvirke dit liv i negativ retning. Med hypnoterapi kan du skyde genvej til underbevidstheden og få neutraliseret de hændelser, der har udløst dit traume. I hypnosen er det muligt at arbejde med traumer, chok, kriser og stress uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden. Du går tilbage til traumet og får det fjernet i hypnosen. Efter nogen tid vil du få det bedre og forhåbentlig lægge dit traume helt bag dig.

Hypnose hjælper på trauma

Sådan foregår behandlingen

Når du kommer til Marianne første gang, taler vi om din udfordring og drøfter, hvordan du generelt har det. Derefter får du lov at slappe helt af og komme i hypnose. At komme i hypnose føles som umiddelbart før du falder i søvn om aftenen – når du hverken sover eller er vågen. Marianne guider dig igennem hypnosen, hvor du lytter og taler i en helt afslappet tilstand. Du har din frie vilje og kan når som helst sige til og fra. I hypnosen fjerner vi den tilstand, du gerne vil af med eller styrker det, du gerne vil have mere af.

Hypnoterapi er en korttidsbehandling, der hurtigt giver de gode resultater, som du med andre behandlingsformer vil skulle bruge flere år på. De fleste skal kun bruge 1-2 behandlinger, men har du mange problematikker, skal du muligvis have flere sessions for at ændre dine tanke- og handlingsmønstre. Hypnose er enkelt og effektivt! Læs mere om hypnoterapi her. Vær opmærksom på, at der er visse personer og lidelser, jeg ikke behandler – læs mere her.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Marianne Krogh – enten pr. telefon 4271 4420, via e-mail: info@hypnoterapifyn.dk eller på denne kontaktformular.